ENGZaloguj

Moje zdjęcie nr 1

Imię i nazwisko: Marcin Pyć 14-08-2022 1:59 (czasu letniego)

Miejsce zamieszkania: Stalowa Wola

E-mail: admin@mpyc.pl

Facebook:

Kod QR do moich danych kontaktowych

V-card (kod QR):

"Człowieka z charakterem pociąga to co jest trudne, ponieważ dopiero w zmaganiach z trudnościami potrafi uświadomić sobie własny potencjał"

Lp
Temat konkursu
Data eliminacji
Data finału
2

I Konkurs dotyczący tworzenia dokumentacji technicznej mechanicznej w programie Autodesk AutoCAD na czas
Zobacz plakat

C.E.Z.
4.11.2013r. 7:00-10:30
sala 64W
ul. Kwiatkowskiego 1

[ Zobacz ]

W.Z.P.i N. o G. KUL
4.11.2013r. 12:00-16:40
sala 110
ul. Ofiar Katynia 6

[ Zobacz ]

Z.S.P. nr 1 ("pod basenem")
14.11.2013r. 11:00- 14:30 sala 107
ul. Hutnicza 17

[ Zobacz ]

Z.O.D. P. Rz.
19.11.2013r. 9:00- 13:30
sala 105
ul. Kwiatkowskiego 4

[ Zobacz ]

UWAGA:
Uczestnicy muszą mieć aktualne legitymacje studenckie lub uczniowskie
W.Z.P.i N. o G. KUL
w Stalowej Woli

17 grudnia 2013r.
9:00- 13:00 (do 15:00)
sala 110 ul. Ofiar Katynia 6


Przebieg finału:

8:30- 9:00
- rejestracja uczestników finału konkursu i losowanie przez każdego z nich kodu identyfikującego, zapoznanie się z regulaminem konkursu i rozmieszczenie uczestników konkursu przy stanowisku komputerowym, zgodnie z wylosowanym kodem,
9:00
- rozpoczęcie konkursu przez Dziekana WZPiNoG KUL w Stalowej Woli- ks. dr hab. Tomasza RAKOCZEGO,
9:00- 13:00
- konkurs właściwy,
13:05- 14:10
- prezentacje patronów konkursu (równolegle od 13:00 komisja konkursowa sprawdza pliki z rysunkami w AutoCAD). Prowadzenie:
dr hab. Antoni STASCH
i dr hab. inż. Leszek SKOCZYLAS.
14:15
- ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród i dyplomów laureatom oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów dla patronów i członków komisji konkursowej.

WYNIKI ELIMINACJI DO FINAŁU KONKURSU


Wyniki eliminacji w C. E. Z. w Stalowej Woli z dnia 4.11.2013r.: Zobacz

Wyniki eliminacji na W. Z. P. i N. o G. K.U.L. w Stalowej Woli z dnia 4.11.2013r.: Zobacz

Wyniki eliminacji w Z. S. P. nr 1 w Stalowej Woli z dnia 14.11.2013r.: Zobacz

Wyniki eliminacji w Z. O. D. Pol. Rzesz. w Stalowej Woli z dnia 19.11.2013r. ZobaczWyniki finału Konkursu dotyczacego tworzenie dokumentacji technicznej mechanicznej w Autodesk AutoCAD na czas

Organizator i partnerzy konkursu


Logo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk
o Gospodarce w Stalowej Woli
(organizator i nadzorca konkursu, organizator eliminacji czelnianych
w WZPiNoG KUL i finału konkursu)

Logo firmy Auto Szwedo Centrum Motoryzacyjne w Stalowej Woli

AUTO Szwedo Centrum Motoryzacyjne
w Stalowej Woli (sponsor)

Logo SIMP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,
Oddział w Stalowej Woli
(sponsor i patronat konkursu)

Logo firmy MAT Usługi Informatyczne S. J. M. Tarczyński T. Musialik P. Łabuda w Krakowie

MAT Usługi Informatyczne S. J. M. Tarczyński T. Musialik P. Łabuda
w Krakowie
[ min. Autodesk Gold Partner oraz dystrybutor programu CAD: Autodesk AutoCAD ] (sponsor)

Logo firmy CHIP ze Stalowej Woli

Zakład Elektroniki i Automatyki CHIP
w Stalowej Woli
(sponsor)

Logo firmy I- Tech Poland S.C> w Stalowej Woli

I- Tech Poland S. C. w Stalowej Woli
(sponsor)

Logo firmy Heinrich KIPP Werk KG, Biuro Sprzedaży- Polska we Wrocławiu

Heinrich KIPP Werk KG, Biuro Sprzedaży- Polska we Wrocławiu (sponsor)

Logo Politechniki Rzeszowskiej

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny
w Stalowej Woli
(organizator eliminacji uczelnianych
w PRz w Stalowej Woli)

Logo CEZ w Stalowej Woli

Centrum Edukacji Zawodowej
w Stalowej Woli
(organizator eliminacji szkolnych w CEZ
w Stalowej Woli)

Logo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr w Stalowej Woli

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Władysława Sikorskiego
w Stalowej Woli
(organizator eliminacji szkolnych
w ZSP nr 1 w Stalowej Woli)

Logo Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

Starosta Stalowowolski
Robert FILA
(Patron Honorowy Konkursu i sponsor)

Logo portalu informacyjnego RST24.pl

RST24.pl- portal informacyjny
(Patronat medialny konkursu)

Logo Miasta Stalowa Wola

Prezydent Miasta Stalowa Wola
Andrzej SZLĘZAK
(Patron Honorowy Konkursu i sponsor)

Logo Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli

Fundacja Uniwersytecka
w Stalowej Woli
(Patron i sponsor konkursu)


"I Konkurs dotyczący tworzenia dokumentacji technicznej mechanicznej
w programie AutoCAD na czas"


Zakres tematyczny konkursu:
 1. Podstawowa znajomość interfejsu i obsługi programu AutoCAD.
 2. Znajomość podstawowych poleceń używanych przy tworzeniu dokumentacji technicznej 2D w programie AutoCAD:
  1. warstwy i ich zarządzanie oraz tryby lokalizacji,
  2. rysowanie podstawowych obiektów rysunkowych na płaszczyźnie (linia, polilinia, łuki, okręgi, promienie, elipsa, splajn, fazy, szyki, odbicie lustrzane, rozbjanie i inne),
  3. umieszczanie na rysunkach poleceń pomocniczych (tekstu, kreskowania i odnośników),
  4. umieszczanie więzów geometrycznych i wymiarowych,
  5. podstawowe polecenia edycyjne (usuń, kopiuj, przesuń, skala, obrót i inne),
  6. zaawansowane polecenia edycyjne (odsunięcie, lustro, szyk, zaokrąglenie, fazowanie, ucinanie, wydłużanie, przerywanie),
  7. wymiarowanie obiektów mechnicznych i dodawanie pól tolerancji (wymiary tolerowane i swobodne) oraz tolerancji kształtu i położenia,
  8. oznaczanie obróbki cieplnej, cieplno- chemicznej i powłok ochronnych,
  9. wstawianie symbolu chropowatości powierzchni,
  10. opisywanie warunków technicznych,
  11. tworzenie i wypełnianie tabliczek rysunkowych,
  12. tworzenie formatów rysunkowych,
  13. umiejętność samodzielnego przygotowania środowiska pracy (ustawienia programu).

Organizator konkursu:Cofnij

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli.


Adresaci konkursu:Cofnij

Etapy konkursuCofnij

Przebieg konkursu (eliminacje i finał- takie same zasady)Cofnij
 1. Rejestracja i potwierdzenie tożsamości uczestników konkursu.
 2. Utworzenie z wylosowanego drukowanego rysunku wykonawczego części maszyny pełnej cyfrowej dokumentacji technicznej 2D w programie AutoCAD- będzie liczony rzeczywisty czas wykonania rysunku cyfrowego wg dokumentacji drukowanej. Przewidziany czas wykonania to 4 godz.
  Uczestnicy eliminacji lub finału konkursu będa przerysowywać jedną z poniżej wymienionych części maszyny (wybraną przez komisję konkursową):
  1. wałek wielostopniowy,
  2. tuleja specjalna,
  3. kostkę specjalną,
  4. płytkę specjalną,
  5. sprzęgło,
  6. koło zębate,
  7. koło łańcuchowe,
  8. koło pasowe,
  9. sprężyna.
 3. Zanotowanie czasu przerysowania (czas będzie sprawdzany stoperem) oraz sprawdzenie wykonanych rysunków pod kątem ich zgodności z dokumentacją techniczną drukowaną (wzorcową). Opracowanie protokołu zbiorczego kursu (1 godzina).
 4. Prezentacja patronów konkursu (ewentualnie prezentacje tematyczne sponsorów).
 5. Wręczenie nagród rzeczowych laureatom pierwszych trzech miejsc oraz uczestnikom konkursu.
 6. Wręczenie pamiątkowych dyplomów patronom i sponsorom konkursu.

Skład komisji konkursowejCofnij

Patronat konkursuCofnij

Przewidziane nagrody:Cofnij

Regulamin konkursu Cofnij
 1. Konkurs jest dwuetapowy.
 2. Pierwszy etap odbywa się w szkołach i uczelniach i jest nadzorowany przez przedstawicieli uczelni i szkół biorących udział w konkursie oraz przez przewodniczącego konkursu dra inż. Marcin Pycia. W pierwszym etapie zostaną wyłonione po trzy osoby z każdej z 4- ech szkół i uczelni mieszczących się w Stalowej Woli.
 3. Przed przystąpieniem do wykonywania zadania, należy sprawdzić tożsamość uczestnika, przez porównanie z aktualnym dokumentem tożsamości (podbitą legitymacją szkolną/studencką, dowodem osobisty lub inny aktualnym dokumentem tożsamości). Sprawdzenia dokonuje jeden z członków komisji. Po weryfikacji należy zapisać uczestnika na liście obecności konkursu.
 4. W przypadku, gdy dane osobowe nie są potwierdzone przez ważny i aktualny dokument tożsamości uczestnik konkursu jest skreślony z listy uczestników i nie może wziąć udziału w konkursie.
 5. Przed przystąpieniem do wykonania zadania prowadzący konkurs na szczeblu uczelni/szkoły lub jeden z członków komisji konkursowej w finale konkursu, przypomina zasady porządkowe i regulamin konkursu oraz zapisuje godzinę rozpoczęcia konkursu (czas rozpoczęcia jest taki sam dla wszystkich uczestników konkursu).
 6. Uczestnicy konkursu wykonują zadanie przewidziane regulaminem konkursu.
 7. Początek i koniec konkursu jest oznajmiany przez członka komisji konkursowej.
 8. Uczestnicy konkursu muszą utworzyć plik o nazwie: skrot_imienia_nazwisko_skrot_uczelni_szkoly_EL.dwg lub w przypadku finału: kod_uczestnika_z_finału.dwg, np.: 1122_FIN_KON1.dwg a w przypadku eliminacji użyć EL oraz kod inny dla każego miejsca eliminacji, np. w przypadku CEZ: S_Witkowski_CEZ_EL.dwg i zapisać go na dysku komputera w katalogu eliminacje_skrot_nazwy_szkoly_uczelni_dzien_miesiac_rok_eliminacji, np.: eliminacje_ZSP1_4_11_13 lub w przypadku finału konkursu: final_KONKURS_1_KUL_17_12_13.
 9. Każdy z uczestników konkursu ma na swoim stanowisku pracy umieszczony rysunek wykonawczy części do przerysowania w programie AutoCAD.
 10. W finale konkursu jego uczestnicy nie mogą siedzieć koło siebie, ale co najwyżej co drugie stanowisko komputerowe (w przypadku eliminacji uczestnicy konkursu mogą siedzieć koło siebie w przypadku, gdy w sali jest ograniczona liczba komputerów). Uczestników eliminacji i finału rozsadza jeden z członków komisji konkursowej.
 11. Uczestnicy konkursu nie mogą się również kontaktować między sobą poprzez sieć wewnętrzną, komórkę czy Internet. Wszelkie odstępstwa od tej zasady będą skutkowały wykluczeniem z eliminacji i finału oraz zanotowaniem zdarzenia w protokole konkursu.
 12. W przypadku równej ilości punktów, komisja bierze pod uwagę czas wykonania, a w dalszej kolejności dokładność odwzorowania rysunku wg przyjętych kryteriów. W przypadku gdy liczba punktów jest nadal taka sama (identyczna), komisja zadaje po jednym pytaniu z zakresu konkursu (po jednym dla każdego ze spornych uczestników konkursu).
 13. Każde zakłócenie konkursu jest odnotowywane przez członków komisji w protokole konkursu wraz z krótkim opisem i podpisami członków komisji konkursowej.
 14. Konkurs trwa 4 godziny zegarowe. Możliwe jest przedłużenie konkursu maksymalnie o 15 minut.
 15. Ocena uczestników odbywa się poprzez wypełnienie poniższego formularza oceny pojedyńczego uczestnika, a następnie umieszczeniu ich w protokole zbiorczym eliminacji lub finału konkursu.
 16. Po odbytych eliminacjach szkoła lub uczelnia zgłaszają po 3 pierwsze osoby z eliminacji w ciągu trzech dni od odbycia I- go etapu na formularzu dołączonym do regulaminu w formie drukowanej (oraz elektronicznej) z podpisami członków komisji konkursowej nadzorujących przebieg eliminacji w danej jednostce edukacyjnej (szkole lub uczelni).
 17. Po zakończeniu konkursu komisja zbiera się, sprawdza prace i przygotowuje raport z konkursu a uczestnicy konkursu biorą udział w prezentacji jednego ze sponsorów.
 18. Po opracowaniu raportu zbierają się członkowie komisji konkursowej i uczestnicy lub finaliści konkursu (oraz patroni konkursu) i odczytywane są wyniki końcowe eliminacji, a w przypadku finału wyniki końcowe finału (wręczane są także nagrody i dyplomy dla uczestników finału konkursu jak tówniez pamiątkowe dyplomy dla komisji konkursowej oraz patronów konkursu).
 19. Czynności z punktów 3-13 i 15-16, dotyczą także finału konkursu, z tym że wszystkie czynności zgodne z regulaminem konkursu przeprowadzają członkowie komisji.
 20. W przypadku gdy z przyczyn losowych zabraknie jednego z członków komisji konkursowej, należy uzupełnić skład komisji konkursowej o prowadzącego wskazanego przez prowadzącego etap I lub w przypadku finału konkursu o jednego z Patronów honorowych- np. dr hab. inż. Leszka Skoczylasa (zalecane).
 21. Za przebieg konkursu odpowiadają organizatorzy konkursu (w finale oraz częściowo w I etapie) oraz prowadzący etap I w szkołach i na uczelniach.
 22. Organizatorem konkursu jest Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli.
 23. Organizator konkursu (WZPiNoG KUL w Stalowej Woli) zapewnia na okres trwania finału konkursu salę z komputerami i oprogramowaniem Auto-CAD2010 (w przypadku eliminacji salę i komputery z oprogramowaniem zapewnia jednostka w której odbywaja się eliminacje) oraz rysunki wykonawcze w wersji drukowanej, które należy przerysować, niezbędne do przeprowadzenia finału konkursu (w przypadku eliminacji kopie rysunków dla uczestników eliminacji przygotowuje jednostka, w której odbywają się eliminacje).
 24. W przypadku, gdy jeden z powyższych podmiotów nie jest w stanie zapewnić Sali z wspomnianym oprogramowaniem istnieje możliwość zwrócenia się o udostępnienie takiej sali do organizatora konkursu (zalecane pismo z prośbą do komisji konkursowej na adres Dziekana WZPiNoG KUL w Stalowej Woli).
 25. Nagrody w konkursie zapewnia organizator konkursu.
 26. Informacje o regulaminie konkursu są dostępne na stronie internetowej www.mpyc.edusequence.com w zakałdce konkursy, u członków komisji w szkołach i uczelniach uczestniczących w konkursie i na stronie internetowej Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ja-na Pawła II w Stalowej Woli (w przygotowaniu),
 27. Wszelkie sytuacje sporne rozwiązuje komisja konkursowa w trybie pilnym.
 28. Podczas oceniania przyjmuje się, że liczba punktów za czas przerysowania rysunku jest o ok. 50- 60% niższa od liczby punktów za odwzorowanie.
 29. Uczestnik etapu finałowego korzysta z licencjowanego przez Autodesk oprogramowania AutoCAD w wersji 2011, będącej na wyposażeniu pracowni komputerowej w sali 110 na W. Z. P. i N. o G. KUL w Stalowej Woli (nie można korzystać z innej wersji oprogramowania- organizator konkursu narzuca z góry wersję oprogramowania obowiazującą podczas finału konkursu).
 30. Raport z etapu I i finału konkursu jest dostępny do wglądu w czasie trwania etapu I i finału (do końca dnia) u członków komisji konkursowej (uwagi związane z konkursem należy wpisać na oddzielnej kartce).
 31. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu konkursu. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje wykluczeniem z konkursu
 32. Uczestnicy biorąc udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora, Patronów Konkursu oraz media zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności na publikację ich imienia i nazwiska, klasy lub kierunku, wizerunku oraz nazwy szkoły lub uczelni, którą reprezentują w związku z ogłoszeniem wyników eliminacji i finału Konkursu.
 33. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.