ENGZaloguj

Moje zdjęcie nr 1

Imię i nazwisko: Marcin Pyć 14-08-2022 1:50 (czasu letniego)

Miejsce zamieszkania: Stalowa Wola

E-mail: admin@mpyc.pl

Facebook:

Kod QR do moich danych kontaktowych

V-card (kod QR):

"Człowieka z charakterem pociąga to co jest trudne, ponieważ dopiero w zmaganiach z trudnościami potrafi uświadomić sobie własny potencjał"

Lp
Temat konkursu
Data eliminacji
Data finału
2

I Konkurs dotyczący wiedzy i umiejętności z tworzenia dokumentacji technicznej mechanicznej
Zobacz plakat

Z.O.D. P. Rz.
14.01.2014r. 9:20- 12:20
sala 102
ul. Kwiatkowskiego 4

[ Zobacz ]

W.Z.P.i N. o G. KUL
17.01.2014r. 9:00-12:00
sala 104
ul. Ofiar Katynia 6

[ Zobacz ]

Z.S.P. nr 1 ("pod basenem")
17.01.2014r. 11:30- 14:30 sala -
ul. Hutnicza 17

[ Zobacz ]

C.E.Z.
20.01.2014r. 8:00-11:00
sala 34
ul. Kwiatkowskiego 1

[ Zobacz ]

UWAGA:
Uczestnicy muszą mieć aktualne legitymacje studenckie lub uczniowskie
11 lutego 2014r., godz. 9:00- 15:00- Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli

WYNIKI ELIMINACJI DO FINAŁU KONKURSU


Wyniki eliminacji w Z. O. D. Pol. Rzesz. w Stalowej Woli z dnia 14.01.2014r.: Zobacz

Wyniki eliminacji na W. Z. P. i N. o G. K.U.L. w Stalowej Woli z dnia 17.01.2014r.: Zobacz

Wyniki eliminacji w Z. S. P. nr 1 w Stalowej Woli z dnia 17.01.2014r.: Zobacz

Wyniki eliminacji w C. E. Z. w Stalowej Woli z dnia 20.01.2014r.: Zobacz

Ostatnie dwóch uczestników eliminacji, którzy awansują do finału konkursu na podstawie tabeli dodatkowej: ZobaczWyniki finału Konkursu dotyczącego wiedzy i umiejętności z tworzenia dokumentacji technicznej mechanicznej

Napisali o konkursie:


Urząd Miasta w Stalowej Woli: Zobacz

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli: Zobacz

Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli: Zobacz

Strona Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)- Oddział w Stalowej Woli: Zobacz

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli: Zobacz

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli: Zobacz

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli: Zobacz

Sztafeta: Zobacz

Stalowka.Net: Zobacz

RST24.pl: Zobacz


Organizator i partnerzy konkursu


Logo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk
o Gospodarce w Stalowej Woli
(organizator i nadzorca konkursu, organizator eliminacji czelnianych
w WZPiNoG KUL i finału konkursu)

Logo firmy CHIP ze Stalowej Woli

Zakład Elektroniki i Automatyki CHIP
w Stalowej Woli
(sponsor)

Logo firmy Auto Szwedo Centrum Motoryzacyjne w Stalowej Woli

AUTO Szwedo Centrum Motoryzacyjne
w Stalowej Woli (sponsor)

Logo firmy Heinrich KIPP Werk KG, Biuro Sprzedaży- Polska we Wrocławiu> w Stalowej Woli

Heinrich KIPP Werk KG, Biuro Sprzedaży- Polska we Wrocławiu (sponsor)

Logo European Business Club

European Business Club Association e.V. w Oedheim
(Patron i sponsor konkursu)

Logo Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli

Inkubator Technologiczny
w Stalowej Woli
(Patron konkursu)

Logo Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

Starosta Stalowowolski
Robert FILA
(Patron Honorowy Konkursu))

Logo Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli

Fundacja Uniwersytecka
w Stalowej Woli
(Patron i sponsor konkursu)

Logo Miasta Stalowa Wola

Prezydent Miasta Stalowa Wola
Andrzej Szlęzak
(Patron Honorowy Konkursu))

Logo portalu Stalowka.NET

Stalowka.NET- Portal miasta Stalowa Wola
(Patron medialny)

Logo portalu informacyjnego RST24.pl

RST24.pl- portal informacyjny
(Patron medialny)

Logo Tygodnika Sztafeta

Tygodnik Sztafeta
(Patron medialny)

Logo Echa Dnia

Gazeta codzienna Echo Dnia
(Patron medialny)

Logo EATM

European Academy of Technology and Management
(Patron konkursu)

"I Konkurs dotyczący wiedzy i umiejętności z tworzenia dokumentacji technicznej mechanicznej"


Zakres tematyczny konkursu:Cofnij
 1. Rodzaje dokumentacji technicznej maszynowej.
 2. Formaty rysunkowe, podziałki, linie wymiarowe, pismo techniczne i tabliczki rysunkowe.
 3. Metody rzutowania (europejska i amerykańska).
 4. Widoki i przekroje części i zespołów.
 5. Rysowanie i wymiarowanie płytek oraz kostek tradycyjnych i specjalnych.
 6. Rysowanie i wymiarowanie kątów, stożków, pochyleń.
 7. Rysowanie i wymiarowanie łuków okręgów, promieni, faz i powierzchni kulistych.
 8. Rysowanie i wymiarowanie wałów maszynowych i połączeń rozłącznych.
 9. Rysowanie i wymiarowanie połączeń gwintowych i śrubowych.
 10. Rysowanie i wymiarowanie połączeń nierozłącznych.
 11. Rysowanie i opis części przekładni mechanicznych.
 12. Rysowanie i wymiarowanie części płaskich symetrycznych i niesymetrycznych oraz o zarysie krzywoliniowym.
 13. Rysowanie i oznaczanie radełkowania, obróbki cieplnej i powłok ochronnych, podcięć obróbkowych i nakiełków wewnętrznych.
 14. Oznaczanie chropowatości powierzchni oraz tolerancji kształtu, kierunku, położenia i bicia.
 15. Rysowanie i wymiarowanie połączeń podatnych (sprężystych).
 16. Odczytywanie z tablic odchyłek wymiarowych dla wymiarów tolerowanych i swobodnych oraz obliczanie luzu i wcisku.
 17. Proste obliczenia dotyczące łańcuchów wymiarowych.
 18. Zasady rysowania rysunków wykonawczych i złożeniowych.
 19. Zasady rysowania schematów kinematycznych.

Organizator konkursu:Cofnij

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli.


Adresaci konkursu:Cofnij

Etapy konkursuCofnij

Przebieg konkursu (eliminacje i finał- takie same zasady)Cofnij
 1. Rejestracja i potwierdzenie tożsamości uczestników konkursu- 15 min.
 2. Test z zagadnień z rysunku technicznego maszynowego- 30 min.(część teoretyczna)
 3. Ręczne stworzenie za pomocą narzędzi kreślarskich rysunku wykonawczego dla modelu części maszyny- 2 godz. 30 minut (część praktyczna).
 4. Sprawdzenie testów i rysunków oraz obliczenie punktów z dwóch etapów finału i sporządzenie protokołu konkursu- 1 godz.
 5. Prezentacja patronów konkursu (ewentualnie prezentacje tematyczne sponsorów lub inne atrakcje dla uczestników).
 6. Wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów laureatom pierwszych trzech miejsc oraz uczestnikom konkursu.
 7. Wręczenie pamiątkowych dyplomów patronom i sponsorom konkursu oraz komisji konkursowej.
 8. Poczęstunek przeznaczony dla patronów i sponsorów konkursu oraz dla członków komisji konkursowej.

Skład komisji konkursowejCofnij

Patronat konkursuCofnij

Przewidziane nagrody:Cofnij

Regulamin konkursuCofnij
 1. Konkurs jest dwuetapowy.
 2. Pierwszy etap odbywa się w szkołach i uczelniach i jest nadzorowany przez przedstawicieli uczelni i szkół biorących udział w konkursie oraz przez przewodniczącego konkursu dra inż. Marcin Pycia. W pierwszym etapie zostaną wyłonione po trzy osoby z każdej z 4- ech szkół i uczelni mieszczących się w Stalowej Woli.
 3. Przed przystąpieniem do wykonywania zadania, należy sprawdzić tożsamość uczestnika, przez porównanie z aktualnym dokumentem tożsamości (podbitą legitymacją szkolną/studencką, dowód osobisty lub inny aktualny dokument tożsamości). Sprawdzenia dokonuje prowadzący etap I na szczeblu szkoły lub uczelni. Po weryfikacji należy zapisać uczestnika na liście obecności konkursu.
 4. W przypadku, gdy dane osobowe nie są potwierdzone przez ważny i aktualny doku-ment tożsamości uczestnik konkursu jest skreślony z listy uczestników i nie może wziąć udziału w konkursie.
 5. Przed przystąpieniem do wykonania zadania prowadzący konkurs na szczeblu uczelni/szkoły lub jeden z członków komisji konkursowej w finale konkursu, przypomina zasady porządkowe i regulamin konkursu oraz zapisuje godzinę rozpoczęcia konkursu (czas rozpoczęcia jest taki sam dla wszystkich uczestników konkursu).
 6. W przypadku eliminacji do konkursu uczestnicy najpierw rozwiązują test złożony z 25- 30 pytań (czas trwania testu- 30 minut) a następnie na podstawie zwymiarowanego modelu przestrzennego wykonują ręcznie za pomocą narzędzi kreślarskich na odpowiednim arkuszu rysunkowym odpowiednią liczbę rzutów z podaniem wymiarów (czas trwania 2 godz. 30 min.). Eliminację trwają 3 godziny zegarowe (180 minut).
 7. W przypadku finału pierwszym zadaniem finalistów jest rozwiązanie testu problemowego złożonego z 20 pytań ze znajomości rysunku technicznego mechanicznego wg aktualnie obowiązujących norm (w przypadku wątpliwości co do aktualnie obowiązujących norm proszę sprawdzić na stronie Polskiego Komitetu Normalizacji- PKN) trwającego 2 godz. 30 minut. Finaliści dostają testy od jednego z członków komisji konkursowej. Następnie finaliści rysują pełny rysunek wykonawczy (zgodnie z zasadami rysunku technicznego mechanicznego) za pomocą narzędzi kreślarskich na podstawie zwymiarowanego modelu części.
 8. Uczestnicy konkursu wykonują zadania przewidziane regulaminem i zakresem tematycznym konkursu.
 9. Początek i koniec konkursu jest oznajmiany przez jednego z członków komisji konkursowej.
 10. Uczestnicy konkursu w drugiej części finału pobierają po dwie kartki formatu A4 lub A3 oraz komplet narzędzi kreślarskich. Po zakończeniu zadania zwracają komisji zestawy kreślarski i kartki.
 11. Każdy z uczestników finału (eliminacji) konkursu ma na swoim stanowisku rysunek z modelem.
 12. Uczestnicy konkursu nie mogą siedzieć koło siebie, ale co najwyżej co drugi stolik. Uczestników finału rozsadza jeden z członków komisji konkursowej.
 13. Uczestnicy konkursu nie mogą się również kontaktować między sobą w trakcie trwania konkursu. Wszelkie odstępstwa od tej zasady będą skutkowały wykluczeniem z egzaminu.
 14. W przypadku równej ilości punktów, komisja zarządza dogrywkę między uczestnikami, którzy mieli tą samą liczbę punktów. Dogrywka polega na tym, że komisja zadaje po jednym pytaniu z zakresu konkursu każdemu z uczestników, którzy mają taką samą liczbę punktów. Dogrywka trwa 3 tury i wygrywa ją osoba, która odpowiedziała poprawnie na większą liczbę pytań niż przeciwnik. W przypadku jeśli dogrywka nie roztrzygnie spornej sytuacji to komisja zadaje ostatnie pytanie rozstrzygające, gdzie wy-grywa osoba, która najszybciej zgłosi się do odpowiedzi i poprawnie poda prawidłową odpowiedź na zadane pytanie.
 15. Każde zakłócenie konkursu jest odnotowywane przez członków komisji w protokole konkursu wraz z krótkim opisem i podpisami członków komisji konkursowej.
 16. Konkurs trwa 3 godziny zegarowe (180 minut). Możliwe jest przedłużenie konkursu maksymalnie o 15 minut. Decyzję o przedłużeniu podejmuje komisja konkursowa.
 17. Ocena uczestników odbywa się poprzez wypełnienie formularza oceny pojedynczego uczestnika, a następnie umieszczeniu ich w protokole zbiorczym.
 18. Po odbytych eliminacjach szkoła lub uczelnia zgłaszają po 2 pierwsze osoby w ciągu trzech dni od odbycia I- go etapu na formularzu dołączonym do regulaminu w formie drukowanej (lub elektronicznej z podpisami) do etapu finałowego, razem z podpisami komisji nadzorującej w danej jednostce edukacyjnej. Dodatkowo do finału awansuje dwóch pierwszych uczestników eliminacji z największą liczbą punktów z eliminacji biorąc pod uwagę tabelkę pomocniczą ze wszystkich placówkach edukacyjnych.
 19. Po zakończeniu konkursu komisja zbiera się, sprawdza prace i przygotowuje raport z konkursu a uczestnicy konkursu biorą udział w prezentacji jednego ze sponsorów lub innych atrakcjach przygotowanych przez organizatora konkursu.
 20. Po opracowaniu raportu z finału konkursu zbierają się członkowie komisji konkursowej i finaliści konkursu i wręczają nagrody laureatom i uczestnikom konkursu, zaczynając od pozycji 12.
 21. W przypadku gdy z przyczyn losowych zabraknie jednego z członków komisji konkursowej, należy uzupełnić skład komisji konkursowej o prowadzącego wskazanego przez prowadzącego etap I lub w przypadku finału konkursu o jednego z patronów konkursu- jeśli są obecni.
 22. Za przebieg konkursu odpowiadają organizatorzy konkursu (w finale oraz częściowo w I etapie) oraz prowadzący etap I w szkołach i na uczelniach.
 23. Organizatorem konkursu jest Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce Ka-tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli.
 24. Organizator konkursu zapewnia salę, narzędzia kreślarskie, przyrządy pomiarowe, kartki oraz testy do przeprowadzenia finału konkursu.
 25. W etapie I konkursu salę, testy i kartki do rysowania rysunków zapewnia szkoła lub uczelnia, w której odbywa się ten etap. W przypadku, gdy jeden z powyższych pod-miotów nie jest w stanie zapewnić sali z wspomnianym oprogramowaniem istnieje możliwość zwrócenia się o udostępnienie takiej sali do organizatora konkursu (Dziekana WZPiNoG KUL w Stalowej Woli).
 26. Nagrody w konkursie zapewnia organizator konkursu.
 27. Informacje o regulaminie konkursu są dostępne na stronie internetowej Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, http://www.mpyc.edusequence.com/konkursy.php , na stronie Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli, u przedstawicieli komisji w szkołach i uczelniach uczestniczących w konkursie oraz u członków komisji.
 28. Wszelkie sprawy sporne rozwiązuje komisja konkursowa w trybie pilnym. Od decyzji podjętych przez komisję nie ma możliwości odwołania.
 29. Raport z etapu I i finału konkursu jest dostępny do wglądu w czasie trwania etapu I i finału (przez cały dzień) u członków komisji konkursowej (uwagi związane z kon-kursem należy wpisać na oddzielnej kartce).
 30. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu konkursu. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje wykluczeniem z konkursu.
 31. Uczestnicy biorąc udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora, Patronów Konkursu oraz media zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności na publikację ich imienia i nazwiska, klasy lub kierunku, wizerunku oraz nazwy szkoły lub uczelni, którą reprezentują w związku z ogłoszeniem wyników eliminacji i finału Konkursu.
 32. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.