ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).

Wykaz konkursów
Lp Temat konkursu Data eliminacji Data finału Organizator Uczestnicy
1 I Konkurs dotyczący wiedzy i umiejętności
z tworzenia dokumentacji technicznej mechanicznej
od 14.01- 20.01.2014r. 11.02.2014r.
Inkubator Technologiczny
w Stalowej Woli
W.Z.PiN.oG. KUL
w Stalowej Woli,
dr inż. Marcin Pyć
Uczniowie: CEZ i ZSP nr 1 w St. Woli oraz studenci: WZPiNoG KUL w Stalowej Woli i ZOD Pol. Rzesz.
w Stalowej Woli
Zobacz
2 I Konkurs dotyczący tworzenia dokumentacji technicznej mechanicznej w programie Autodesk AutoCAD na czas od 04.11.- 19.11.2013r. 17.12.2013r., WZPiNoG KUL
w Stalowej Woli
W.Z.PiN.oG. KUL
w Stalowej Woli,
dr inż. Marcin Pyć
Uczniowie: CEZ i ZSP nr 1 w St. Woli oraz studenci: WZPiNoG KUL w Stalowej Woli i ZOD Pol. Rzesz.
w Stalowej Woli
Zobacz
3 Szkolny Konkurs Wiedzy z Technologii Budowy Maszyn i Programowania Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 17.03.2011r. 15.04.2011r.,
C.E.Z. w Stalowej Woli
C.E.Z. w Stalowej Woli,
dr inż. Marcin Pyć
Uczniowie C.E.Z. w Stalowej Woli Zobacz

UWAGA:
Obecnie WZPiNoG KUL w Stalowej Woli po przekształceniach zmienił nazwę na Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.

Copyright © 2013- 2019 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.