ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).Informacje o artykule


Tytuł artykułu:

Koncepcja montażu w produkcji spycharek gąsienicowych

Autor/rzy artykułu: Pyć M.

Tytuł monografii:

Materiały konferencyjne Międzynarodowego Sympozjum Naukowego nt.: "Techniki wytwarzania w budowie maszyn. Aktualne zagadnienia badawcze"

Tytuł czasopisma: -

Tom: -

Numer: -

Wydawca: Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Data publikacji: 2007

Miejsce wydania: Lublin

Strony: 169- 174

Streszczenie [PL]:

Artykuł przedstawia propozycję organizacji pracy w linii montażowej z uwzględnieniem nowych rozwiązań w zakresie oprzyrządowania montażowego i transportowego, koncepcji komputerowego wspomagania montażu, w zmieniających się warunkach produkcyjnych. Propozycje te zmierzają do zmniejszenia czasochłonności operacji montażowych i do zwiększenia wydajności, ergonomiczności i estetyki na stanowiskach. Tym samym prowadzą do ułatwienia pracy pracownikom na linii montażowej.

Abstract [EN]:

The article represents a proposition for a work ogranization in an assembly line. It takes into consideration a new solution in assembly, transport instrumentation range and conception computer aided assembly. This proposal drives at assembly simplification or an increase in productivity and egronomic of assembly places.
Copyright © 2013- 2019 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.