ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).Informacje o artykule


Tytuł artykułu:

Kierunki rozwoju współczesnych spycharek gąsienicowych.

Autor/rzy artykułu: Pyć M.

Tytuł monografii:

-

Tytuł czasopisma: Scientific of Bulletin of Chełm. Section of Technical Sciences

Tom: -

Numer: 1

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Data publikacji: 2007

Miejsce wydania: Chełm

Strony: 161- 172

Streszczenie [PL]:

Artykuł przedstawia główne kierunki występujące w konstrukcjach spycharek gąsienicowych. Uwzględnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa, hałasu, ergonomii i ekologiczności oraz nowe rozwiązania w elektronicznych systemach sterowania i monitorowania maszyny.

Abstract [EN]:

The article represents general directions in crawler- dozer construction. Safety, noise, ergonomics, ecological requirements, and new solutions in electronics control and monitoring systems of machines are taken into consideration.
Copyright © 2013- 2019 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.