ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).Informacje o artykule


Tytuł artykułu:

Strukturyzacja procesu montażowego spycharek gąsienicowych

Autor/rzy artykułu: Pyć M., Łunarski J.

Tytuł monografii:

Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna: Maszyny i pojazdy dla budownictwa i górnictwa skalnego. Wrocław, 25- 26 września 2008r.

Tytuł czasopisma: -

Tom: -

Numer: -

Wydawca: Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP we Wrocławiu

Data publikacji: 2008

Miejsce wydania: Wrocław

Strony: 189- 195

Streszczenie [PL]:

Montaż maszyn ciężkich charakteryzuje się, bardzo skoncentrowanymi operacjami, wykonywanymi na stanowiskach montażowych. W związku z tym, wymaga on zidentyfikowania elementów składowych operacji oraz części przeznaczonych do montażu i wykorzystaniu ich, w projektowaniu procesów technologicznych montażu. W pracy elementy składowe takich struktur, zostaną zdefiniowane i zilustrowane przykładami.

Abstract [EN]:

A heavy construction machines are characterized a very concentrated of operations, performed on the assembly workstations. Thus it is required an identification of operations components and parts, intends to assembly and used to design of assembly technological processes. The components such structures in article, will be became definite and illustrate of complex.
Copyright © 2013- 2019 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.