ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).Informacje o artykule


Tytuł artykułu:

Problemy usprawniania montażu maszyn ciężkich- na przykładzie spycharek gąsienicowych

Autor/rzy artykułu: Pyć M., Łunarski J.

Tytuł monografii:

-

Tytuł czasopisma: Technologia i Automatyzacja Montażu

Tom: -

Numer: 4

Wydawca: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Data publikacji: 2008

Miejsce wydania: Warszawa

Strony: 26-29

Streszczenie [PL]:

tekst streszczenia

Abstract [EN]:

In the work the problems concerning computer aided system designing for heavy machines assembly process are presented. The ways of structural and technological elements coding for assembly process are described too. An algorithm of the system functioning and an example of the technological operation's description are also shown in the paper.
Copyright © 2013- 2019 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.