ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).Informacje o artykule


Tytuł artykułu:

Conception of Computer Aided Bulldozers Assembly in Individual or Multivariant Production

Autor/rzy artykułu: Pyć M.

Tytuł monografii:

Proceedings of the 11th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers "Advances in mechanical engineering", Gdańsk 24th- 26th April 2008

Tytuł czasopisma: -

Tom: -

Numer: -

Wydawca: Politechnika Gdańska (Gdansk University of Technology)

Data publikacji: 2008

Miejsce wydania: Gdańsk

Strony: 117-120

Streszczenie [PL]:

Artykuł przedstawia propozycję komputerowego systemu wspomagania projektowania i nadzoru montażu spycharek, przy jednostkowych zamówieniach i różnych wariantach. Takie rozwiązanie pozwoli usprawnić oraz zmniejszyć pracochłonność projektowania prac montażowych i ich nadzoru. W konsekwencji przyczyni się do zwiększenia wydajności montażu.

Abstract [EN]:

This article is represents a proposal of computer aided design or control bulldozers assembly, at individual orders and different versions. This conception to allow improving and decreasing labor consumption of assembly work design or their control. Consequently it contributes to increase of assembly capacity.)
Copyright © 2013- 2019 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.