ENGZaloguj

Moje zdjęcie nr 3

Imię i nazwisko: Marcin Pyć 28-09-2022 5:56 (czasu letniego)

Miejsce zamieszkania: Stalowa Wola

E-mail: admin@mpyc.pl

Facebook:

Kod QR do moich danych kontaktowych

V-card (kod QR):

"Człowieka z charakterem pociąga to co jest trudne, ponieważ dopiero w zmaganiach z trudnościami potrafi uświadomić sobie własny potencjał"


Przeprowadzone szkolenia jako trener: [Cofnij]


  1. 20.06 - 4.07.2011r.- „Podstawowy kurs programistów obrabiarek sterowanych numerycznie- Programowanie w układzie sterowania Sinumerik”
    w ramach projektu pt. „Podnoszenie kultury technicznej pracowników w tym wdrożenie standardów kwalifikacji w HSW S.A.” [32 godz.],
  2. 6.07- 18.07.2011r.- „Podstawowy kurs programistów obrabiarek sterowanych numerycznie- Programowanie w układzie sterowania Heidenhain”
    w ramach projektu pt. „Podnoszenie kultury technicznej pracowników w tym wdrożenie standardów kwalifikacji w HSW S.A.” [32 godz.].
    Referencje: [Przeczytaj]