Moje zdjęcie nr 16

Imię i nazwisko: Marcin Pyć 03-02-2023 18:08 (czasu zimowego)

Miejsce zamieszkania: Stalowa Wola

E-mail: martinstw@o2.pl

Facebook:

Kod QR do moich danych kontaktowych

V-card (kod QR):

"Człowieka z charakterem pociąga to co jest trudne, ponieważ dopiero w zmaganiach z trudnościami potrafi uświadomić sobie własny potencjał"

Wykaz artykułów
Lp Tytuł artykułu: Autor/rzy artykułu: Rok publikacji: Typ i rozmiar pliku
1 Problemy modularyzacji na przykładzie spycharki gąsienicowej J. Łunarski, M. Pyć 2006r.

artykuły | 892 159 [kB]

2 Normalizacja w produkcji maszyn budowlanych (na przykładzie spycharki gąsienicowej) M. Pyć 2006

artykuły | 1 066 553 [kB]

3 Koncepcja montażu w produkcji spycharek gąsienicowych M. Pyć 2007

artykuły | 3 482 314[kB]

4 Kierunki rozwoju współczesnych spycharek gąsienicowych M. Pyć 2007

artykuły | 4 715 598[kB]

5 Problemy montażu maszyn do prac ziemnych i propozycje ich rozwiązania M. Pyć, J. Łunarski 2008

artykuły | 3 510 557[kB]

6 Strukturyzacja procesu montażowego spycharek gąsienicowych M. Pyć, J. Łunarski 2008

artykuły | 3 728 358[kB]

7 Problemy usprawniania montażu maszyn ciężkich- na przykładzie spycharek gąsienicowych M. Pyć, J. Łunarski 2008

artykuły | 1 002 187[kB]

8 Conception of Computer Aided Bulldozers Assembly in Individual or Multi- variant Production M. Pyć 2008

artykuły | 1 724 131[kB]

9 Assembly Low-Serial and Multivariant Crawler- Dozers of Computer Aided System M. Pyć 2008

artykuły | 187 831[kB]

10 The Integration Possibility of Industrial Robots in Machine Elements Manufacturing on the Machining Stations M. Pyć 2012

artykuły | 1 864 341[kB]

11 The Efficiency Increasing of the Machining Stations by Using the Modern Machining Workholders on the CNC Machines and the Flexible Machining System M. Pyć 2012

artykuły | 2 280 642[kB]

12 System projektowania montażu i realizacji produkcji jednostkowej i mało- seryjnej wielowariantowej maszyn ciężkich przy ograniczonych możliwościach rekonfiguracji M. Pyć 2012

artykuły | 5 386 444[kB]

13 Lean Office w biurach konstrukcyjno- technologicznych w małych przedsiębiorstwach produkcyjnych i produkcyjno- usługowych M. Pyć 2012

artykuły | 5 492 280[kB]

14 The Problems Occuring for the Implementation Lean Manufacturing
in Small Production Enetrprises
M. Pyć 2012

artykuły | 1 075 193[kB]

15 The Influence of the Industrial Revolutionon the socialeconomic relations
in Europe and the Polish territories
M. Pyć 2012

artykuły | 231 733[kB]

16 Analiza konstrukcyjna i funkcjonalna współczesnych autobusów w miej- skim transporcie publicznym M. Pyć, P. Wojewoda 2013

artykuły | 7 104 805[kB]

17 Analiza wybranych problemów ergonomii i bezpieczeństwa w autobusach miejskich M. Pyć, P. Wojewoda 2014

artykuły | 11 475 321[kB]

18 Proekologiczne i energooszczędne systemy szybkiego ładowania prądem stałym autobusów elektrycznych i hybrydowych M. Pyć, P. Wojewoda 2015

artykuły | 1 050 822[kB]